Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμμένου προ’ι’όντος από την μεταφορική εταιρεία ή courier ουδεμία ευθύνη φέρουμε.
Επιστροφές γίνονται δεκτές λόγου ποιότητας ή οποιουδήποτε λάθους που αφορά την παραγωγική διαδικασία.